تبلیغات
شهدا - قدمگاه شهیدان اینجاست
ذکر کاشف الکرب
تاریخ : سه شنبه 18 مهر 1391

قــدمگاه شــــهیدان است ایــنجا        مــحل رشــد ایــمان اســت اینجا

كــسی كه انــس با این خـاك دارد        بـــرایش كــعبه ی جان است اینجا

جــماران قبــله ی رزمنـدگان بود         شــفابخش جـــماران اســت اینجا

به كام ما گذشت این جا شب و روز         مـــسیر شــهر جــانان است اینجا

در اینجا پـای مهدی بوسه می خورد        كه تــحت رحــمت آن اسـت اینجا

چــه یــارانی در ایـنجا پــا نهادند        دل جــامانده ســوزان اســت اینجا

هـــزاران خــاطره در خـود نـهفته        كــتاب عــشق بــازان اسـت اینجا

ز اشــــك فـــاطمه دارد نــشانه         شـــبیه بـیت الاحــزان است اینجا

به خــون پـهـلوی بشكسته سوگند         شــكسته دل فــراوان اســت اینجا

ز شــب های پـر از عطر منـاجات         هــمیشه نــور بــاران اسـت اینجا

در اینــجا تـرك عصــان می توان         گفت كه الحق تـوبه آسان است اینجا

شــب قــدری كه گم كردیم اینجا          مــحل فــهم قـــرآن اســت اینجا

بــه یــاد قبـر هـای عشـق بازی          دل عـــاشق پـــریشان است اینجا

دلــیل ایـن كـه جــامندم ز یاران          خـــدا داند نـــمایان اســت اینجا

بــگوش دل شــنیدم عاشقی گفت          كه مـــهدی واقعه خوان است اینجا

شــلمچه از دوئیــت دور مان كرد          هـمان تــوحید پـنهان اسـت اینجا

شـــهادت را از ایــنجا می گرفتند         زمــین عـــید قـربان اسـت اینجا
در ایــنجا می توان آرامـشی یافت          مــحل ذكــر رحمان اسـت اینجا

اگـر چــه كس نـفهمد حرف ما را          قــدمگاه شـــهیدان اســت اینجا

                                                        شـادی روح شــهدا صــلوات
طبقه بندی: دلنوشته، 
برچسب ها: شلمچه، دلنوشته، قدمگاه شهیدان،
ارسال توسط حامد گ
آرشیو مطالب
لینک دوستان
دانشنامه قرآن


وصیت نامه شهدا


آمار وبلاگ