تبلیغات
شهدا - فـــــداکــاری
ذکر کاشف الکرب
تاریخ : یکشنبه 29 مرداد 1391

سال 74 بود و فصل پاییز، كه در منطقه عملیات والفجر یك در فكه، میدان مین ها را می گشتیم تا جاهای مشكوك را پیدا كنیم. بعد از كانالی كه برای مقابله با حمله بچه ها زده بودند. میدان مین وسیعی قرار داشت. نزدیك كه شدیم، با صحنه ای عجیب روبه رو شدیم. اول فكر كردیم لباس یا پارچه ای است كه باد آورده، ولی جلوتر كه رفتیم متوجه شدیم شهیدی است كه ظاهراً برای عبور نیروها از میان سیم های خاردار، خود را روی آن انداخته است تا بقیه به سلامت بگذارند. بندبند استخوان های بدن داخل لباس قرار داشت و در غربتی دوازده ساله روی سیم خاردار دراز كشیده بود.دوازده سال انتظاری كه معبر میدان مین را هم به ما نشان 

می داد. فهمیدیم كه لشكر عاشورا در این محدوده عملایت كرده است.

                                                       شـــادی روح شـــهـدا صـــلوات
طبقه بندی: ایثار شهدا، 
برچسب ها: عملیات والفجر، فكه،
ارسال توسط حامد گ
آرشیو مطالب
لینک دوستان
دانشنامه قرآن


وصیت نامه شهدا


آمار وبلاگ